Najava: Padobranska škola 2016 !

U padobranskoj školi Homo volans, 5. ožujka 2016. godine počinje novi padobranski tečaj za sportskog padobranca.

Više informacija

Najava: Padobranska škola 2015

U padobranskoj školi Homo volans, 28. ožujka 2015. godine počinje novi padobranski tečaj za sportskog padobranca.

Više informacija

Prag VZT 2015

U siječnju 2015. god. je dosada najbrojnija ekipa Homo Volansa posjetila vertikalni zračni tunel u Pragu.

Više informacija